Reference

Od roku 2018 jsme utlumily tvorbu standardních webových stránek pro klienty a plně se soustředíme na vývoj komplexnějších projektů. Hlavními mezinárodními projekty jsou NestForms, YouRecruit. Dále také vyvýjíme plně české produkty bytplus a printmanager.

Nadále pracujeme pro externí společnosti na komplexnějších projektech typu intranety, specifické aplikace na klíč nebo webové aplikace se spoluprací s mobilními aplikacemi.

Z těchto důvodů již nebudou reference dále aktualizovány.

Zobrazit starší reference